Викладачі кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин проводять активну науково-дослідну роботу із студентами. Студенти, які навчаються за напрямом підготовки 6.050503 “Машинобудування” та спеціальності 7(8).05050301 “Металорізальні верстати та системи” беруть участь в наукових конференціях, конкурсах, виставках, профільних олімпіадах.

Так студенти випускових курсів за матеріалами проведених робіт під час проходження переддипломної практики обов’язково готують тези доповіді, які представляють на студентських конференціях.

Студенти випускних курсів при кафедрі конструювання верстатів, інструментів та машин беруть активну участь у проведенні університетських та всеукраїнських олімпіад:

  • у 2009 році Кашуба Н. та Макарчук І. стали переможцями І етапу всеукраїнської олімпіади з металорізальних верстатів та систем, а також стали учасниками ІІ етапу всеукраїнської олімпіади з металорізальних верстатів та систем (м. Маріуполь);
  • у 2012 році Савуда Д., Бица Р. розділили I i II  місця І етапу всеукраїнської олімпіади з металорізальних верстатів та систем, а студенти Веселовський В. та Видаш Д. зайняли відповідно III  та IV місця.  Студенти Савуда Д., Бица Р.  стали призерами ІІ етапу всеукраїнської олімпіади з металорізальних верстатів та систем (м. Севастополь). Савула Д. завоював 2-ге  місце, а Бица Р. посів 8-ме місце.

Активно провадиться керівництво науковою роботою студентів, аспірантів, з написанням роботи на конкурс студентських робіт та Малої академії наук України. Студент Продан В.І. (студент гр. МВм-51) брав участь у всеукраїнському конкурсі “ЗАВТРА.UA” (2010 р.).

Випускник кафедри Грушицький Олег зайняв перше місце у Всеукраїнському конкурсі Стипендіальної програми ЗАВТРА.UA 2016/2017 навчального року у науковому напрямку «Інженерія та енергетика» під керівництвом к.т.н., професора Кривого П.Д.

Екскурсія на Волочиський машинобудівний завод, що є філією АТ”Мотор Січ” – одного з провідних підприємств з випуску авіаційних двигунів для літаків та вертольотів, а також промислових газотурбінних установок.