Аспірантура і докторантура є основними формами підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук. Аспірантура в ТНТУ відкрита з 1991 р. Підготовка ведеться на 17 кафедрах за 16 спеціальностями. На кафедрі ведеться підготовка аспірантів за наступними спеціальностями:

 • 13 — Механічна інженерія
 • 131 — Прикладна механіка
  • спеціалізація «Технологія машинобудування»
  • спеціалізація «Механіка верстатно-інструментальних систем»
  • спеціалізація «Механіка деформівного твердого тіла»
 • 133 — Галузеве машинобудування
  • спеціалізація «Піднімально-транспортні машини»
  • спеціалізація «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»
  • спеціалізація «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»