Навчальні дисципліни кафедри

Викладачі кафедри викладають наступні дисципліни

Освітній рівень «бакалавр»
Спеціальність 131 «Прикладна механіка»
Дисципліни:
Теорія технічних систем;
Теорія різання;
Ріжучий інструмент;
Металообробне обладнання.

Освітній рівень «бакалавр»
Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»
Дисципліни:
Теорія технічних систем;
Вступ до фаху;
Математичне моделювання;
Теорія різання металів;
Металообробне обладнання;
Інструментальне забезпечення механічної обробки;
Експлуатація та обслуговування машин;
Проектування різальних інструментів;
Основи технічної творчості та наукових досліджень;
Автоматизація верстатно-інструментального виробництва;
САПР верстатів та інструментів;
Розрахунок і конструювання верстатів.

Освітній рівень «магістр»
Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»
Дисципліни:
Надійність і діагностика машин;
Компоновки верстатів та верстатних коплексів;
Автоматизоване проектування машин;
Приводи верстатів та верстатних комплексів;
Процеси механічної обробки;
Верстати з ЧПК, автомати і автоматичні лінії;
Інструментальне забезпечення верстатів та верстатних комплексів;
Проектування верстатів та верстатних коплексів;
Інтелектуальна власність.

Освітній рівень «магістр»
Для спеціальностей:
121 «Інженерія програмного забезпечення»;
122 «Комп’ютерні науки»;
123 «Комп’ютерна інженерія»;
124 «Системний аналіз»;
125 «Кібербезпека»;
126 «Інформаційні системи та технології»;
131 «Прикладна механіка»;
151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»;
152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»;
153 «Мікро- та наносистемна техніка»;
163 «Біомедична інженерія»;
172 «Телекомунікації та радіотехніка»;
181 «Харчові технології»;
192 «Будівництво та цивільна інженерія»;
274 «Автомобільний транспорт»;
275.03 «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті).
Дисципліна:
«Інтелектуальна власність»