Кафедра “Конструювання верстатів, інструментів і машин” здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

  • БАКАЛАВР за напрямом: 133 «Галузеве машинобудування» – 4 роки навчання
  • МАГІСТР за спеціальністю: 133 «Галузеве машинобудування» із спеціалізацією «Верстати та інструменти машинобудування» –  1,5 роки підготовки.

Студенти, які закінчують навчання з відзнакою отримують рекомендацію для вступу до аспірантури для здобуття  наукового ступеня доктора філософії (PhD) із спеціальності:

  • 131 — Прикладна механіка
  •  За спеціалізаціями:
    • «Технологія машинобудування»;
    • «Механіка верстатно-інструментальних систем»;
    • «Механіка деформівного твердого тіла».

З серпня 2019 року Кобельник Володимир Романович виконує обов’язки зав. кафедри

Кафедра розташована в корпусі №4 і займає площі з першого по третій поверхи. Також ми маємо навчально-дослідну лабораторію металообробного обладнання в корпусі №2, ауд. 96.