Кафедра конструювання верстатів, інструментів та машин

Інформація про кафедру

Кафедра “Конструювання верстатів, інструментів та машин” заснована у 1972 р.
Завідувач кафедри – д.т.н., проф. Луців Ігор Володимирович
м. Тернопіль, вул. Руська, 56а, навчальний корп. IV,
тел.: 25-06-76, kaf_vi@tu.edu.te.ua

Кафедра запрошує на навчання:

Кваліфікація: спеціаліст – інженер – механік; магістр – магістр металорізальних верстатів та машин.

Фахівець володіє широким спектром вмінь і навиків конструювання, дизайну, виготовлення, експлуатації та ремонту сучасного верстатного обладнання, верстатних комплексів, верстатів з ЧПК і автоматичних ліній, гнучких виробничих систем, сучасними системами автоматизованого проектування елементів і вузлів верстатів та прикладним програмним забезпеченням

Початкові посади випускників: інженер-механік, інженер інструментального виробництва, інженер від­ділу головного механіка, інженер відділу головного технолога, інженер відділу механізації і автоматизації, асистент, викладач, інженер-дослідник, науковий співробітник у галузі верстатобудування.
Можливість працевлаштування: конструкторські та технологічні бюро заводів, машинобудівних підприємств і фірм, підрозділи металообробного виробництва, науково-дослідницькі інститути та лабораторії.

Детальніше

Персонал кафедри

Луців Ігор Володимирович

доктор технічних наук, професор Народився 7 травня 1959 року у м....

Гурей Ігор Володимирович

д.т.н., професор кафедри Народився 27 квітня 1957 року у м. Львові....

Кривий Петро Дмитрович

кандидат технічних наук, доцент, професор...

Лещук Роман Ярославович

к.т.н. доц., доцент кафедри Народився 20 червня 1975 р. в м....

Скляров Руслан Анатолієвич

к.т.н. доц., доцент кафедри Кандидат технічних наук, доцент....

Шанайда Володимир Васильович

к.т.н. доц., доцент кафедри Народився 23 вересня 1968 року у місті...

Волошин Віталій Несторович

Кандидат технічних наук, доцент, заступник директора з...

Шарик Мирон Володимирович

ст. викладач Народився 12 січня 1950 року в селі Купчинці...

Усі викладачі