На даний час ТНТУ ім. І. Пулюя працює за прямими договорами з 37 закордонними університетами. Крім того, кафедра, як і університет підтримує ділові контакти в рамках міжнародних проектів  з 30 університетами.