Зеленський Костянтин Васильович

Зеленський Костянтин Васильович

к.т.н. доц., директор Гусятинського коледжу ТНТУ імені Івана Пулюя

Народився 10 травня 1966 року у м. Тернополі.

У 1983 р. закінчив Тернопільську середню школу №15.
1983 – 1990 р.р. навчався в Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя (Тернопільський філіал Львівського політехнічного інституту) на механіко-технологічному факультеті за спеціальністю “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти”. Одержав диплом інженера-механіка з відзнакою.
З 1984 по 1986 р.р. перебував на службі в армії.
З 1990 по 1996 р.р. працював на кафедрі верстатів та інструментів ТДТУ (Тернопільський приладобудівний інститут) завідувачем лабораторією, асистентом, старшим викладачем. Читав навчальні курси: “Основи САПР”, “САПР технологічних процесів, верстатів та інструментів”.
З 1991 по 1995 р.р. навчався заочно в аспірантурі на кафедрі верстатів та інструментів ТДТУ (Тернопільський приладобудівний інститут). Науковий керівник – Заслужений винахідник України, академік АН вищої школи України, доктор технічних наук, професор Нагорняк Степан Григорович.
27 лютого 1995 року захистив кандидатську дисертацію на тему: “Синтез збірних торцевих фрез з пружно-демпфуючими елементами” у Київському політехнічному інституті. По темі дисертації опубліковано 18 робіт, в тому числі 5 авторських свідоцтв на винаходи.
2 листопада 1999 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри верстато-інструментальних систем автоматизованого виробництва ТДТУ.
З 4 квітня 1996 р. працює на посаді директора Гусятинського коледжу ТНТУ імені Івана Пулюя. За результатами роботи в системі вищої освіти опубліковано 17 статей. Двом навчальним посібникам “Основи комп’ютерної графіки” (2003р.) та “Креслення” (2004р.) присвоєно гриф “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України” для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Педагогічне звання “викладач-методист” присвоєно у 2002р.
У 2004 р. здобув диплом магістра за спеціальністю “Управління навчальним закладом” в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти (м.Київ).

За сумісництвом працює доцентом кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин ТНТУ імені Івана Пулюя. Читає навчальний курс “Інструментальне забезпечення верстатів з ЧПК”. За науковим напрямком багатолезові інструменти з регульованим часом холостих переміщень різців опубліковано 5 робіт, в тому числі 2 патенти на винаходи.

Основні публікації:
– Нагорняк С.Г., Зеленський К.В. N – вимірний структурно-схемний синтез вузлів систем на прикладах збірних торцевих фрез і з’єднувальних муфт з пружно-демпфуючими елементами. Деп. в ГНТБ України 22.04.96, №967. – 22с.;
– Нагорняк С.Г., Зеленський К.В., Козак В.І. Торцеві фрези з регульованим часом холостих переміщень різців // Вісник ТДТУ.– 2000. Том5, число2. – С.43-46;
– Зеленський К.В., Козак В.І., Прок Р.С. Основи комп’ютерної графіки. Навч. посібник. – Гусятин: ГК ТДТУ, 2003. – 89с.;
– Зеленський К.В.Організація освітніх послуг на прикладі Гусятинського коледжу ТДТУ // Нові технології навчання. Н.-м.зб. К.: 2003. Вип.35. –С. 309-316.

Загальна кількість публікацій – 45.

Нагороджений Почесною грамотою МОУ (1998р.), знаком “Відмінник освіти України” (1999р.), нагрудним знаком “Петро Могила” (2007р.).