1. Титулка до пояснювальної записки дипломного проекту (роботи)
  2. Завдання на дипломний проект (роботу) студенту
  3. Відгук на дипломну роботу на здобуття на здобуття освітнього рівня “бакалавр”
  4. Відгук на дипломну роботу на здобуття освітнього ступеня «магістр»
  5. Рецензія на дипломну роботу на здобуття освітнього ступеня «бакалавр»
  6. Рецензія на дипломну роботу на здобуття освітнього ступеня «магістр»
  7. Щоденник практики
  8. Договір про проведення практики студентів