Шанайда Володимир Васильович

Шанайда Володимир Васильович

к.т.н. доц., доцент кафедри

Народився 23 вересня 1968 року у місті Тернополі в сім’ї службовців. Українець.

У 1985 році з відзнакою закінчив Тернопільську середню школу № 6 і в цьому ж році вступив на перший курс механіко-технологічного факультету Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту. За час навчання працював у галузевій науково-дослідній лабораторії (ГНДЛ-1) під керівництвом старшого наукового співробітника, к.т.н. доцента Петровського Б.С. З четвертого курсу навчання під керівництвом д.т.н., професора Нагорняка С.Г. виконував науково-дослідну роботу, яка переросла у дипломний проект, а згодом була представлена у вигляді дисертаційного дослідження.

У 1992 році з відзнакою закінчив навчання у Тернопільському приладобудівному інституті. Цього ж року зарахований на посаду інженера науково-дослідної частини приладобудівного інституту і вступив до аспірантури при Тернопільському приладобудівному інституті за спеціальністю 05.03.01. “Процеси механічної обробки, верстати та інструменти”.
Кандидатську дисертацію захистив у 1995 році по спеціальностях: 05.03.01 “Процеси механічної обробки, верстати та інструменти” і 05.02.04 “Сільськогосподарські машини”. За час трудової діяльності опублікував більше 60 наукових та навчально-методичних праць, є автором навчального посібника “Пакет MathCAD в інженерних розрахунках” (виданий з грифом міністерства освіти і науки України), отримав три патенти України на винаходи. Протягом 1998-2000 р.р. – стипендіат державної стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених. Коло наукових інтересів: розробка та дослідження верстатно-інструментального оснащення для виготовлення замкових різей.

На даний час працює: доцентом кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин; заступником декана по навчальній роботі факультету по роботі з іноземними студентами.

E-mail: shanayda@rambler.ru