Сеник Андрій Антонович

Сеник Андрій Антонович

асистент, інженер ІІ категорії кафедри

Народився 17 вересня 1977 року в с. Добриводи Збаразького району Тернопільської області.

У 1994 році закінчив ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Добриводи. З 1994 по 1999 роки навчався у Тернопільському державному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка на інженерно-педагогічному факультеті. В 2003 р. Закінчив аспірантуру Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя за спеціальністю 05.02.03 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти». Тема дисертаційної роботи: “Розробка і дослідження процесу і технологічного спорядження для формування згортних втулок”. З 2003 р. інженер кафедри, а з 2011 року – асистент кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин. Наукові інтереси: конструкції, технології та технологічне спорядження для виготовлення високоточних згортних втулок. Учень професора Кривого П.Д.

Співавтор 25 наукових праць, в т.ч: 2 винаходи, 1 з яких захищений деклараційним патентом на корисну модель. Доповідач на 18 науково-технічних міжнародних і всеукраїнських конференціях, симпозіумах.

Основні наукові праці:
1. Кривий П.Д., Сеник А.А. Технологічне спорядження для формування згортних втулок/ Вісник Тернопільського державного технічного університету, 2003. Том 8. число 2, с. – 29-34.
2. Кривий П.Д., Кобельник В.Р., Сеник А.А. Приведена сила тертя і величина відпружинення при переміщенні прямокутної карточки в криволінійному каналі/ Міжвузівський збірник “Наукові нотатки” – Вип. 17. – Луцьк: ЛДТУ, 2005. – С.192-198.
3. Кривий П.Д., Бондаренко О.Л., Сеник А.А. Гармонічний аналіз точності форми згортних втулок приводних роликових і втулкових ланцюгів/ Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. – Краматорськ – Київ, вип. №19, 2006. – с.196-202.
4. Кривий П.Д., Сеник А.А. Методика експериментального дослідження зусилля формування згортних втулок/ Вісник Тернопільського державного технічного університету, 2007. Том 12. №1, с. – 53-59.