Про кафедру

Кафедра “Конструювання верстатів, інструментів та машин” заснована у 1972 р.
Завідувач кафедри – д.т.н., проф. Луців Ігор Володимирович
м. Тернопіль, вул. Руська, 56а, навчальний корп. IV,
тел.: 25-06-76, kaf_vi@tu.edu.te.ua

Кафедра запрошує на навчання:

 • БАКАЛАВР 6.050503 Машинобудування, 4 роки навчання
 • СПЕЦІАЛІСТ 7.05050301 “Металорізальні верстати і системи”, 1 рік підготовки
 • МАГІСТР 8.05050301 “Металорізальні верстати і системи”, 1 рік підготовки

Кваліфікація: спеціаліст – інженер – механік; магістр – магістр металорізальних верстатів та машин.

Фахівець володіє широким спектром вмінь і навиків конструювання, дизайну, виготовлення, експлуатації та ремонту сучасного верстатного обладнання, верстатних комплексів, верстатів з ЧПК і автоматичних ліній, гнучких виробничих систем, сучасними системами автоматизованого проектування елементів і вузлів верстатів та прикладним програмним забезпеченням

Початкові посади випускників: інженер-механік, інженер інструментального виробництва, інженер від­ділу головного механіка, інженер відділу головного технолога, інженер відділу механізації і автоматизації, асистент, викладач, інженер-дослідник, науковий співробітник у галузі верстатобудування.
Можливість працевлаштування: конструкторські та технологічні бюро заводів, машинобудівних підприємств і фірм, підрозділи металообробного виробництва, науково-дослідницькі інститути та лабораторії.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ОРІЄНТОВАНА НА:

 • Конструювання металорізальних верстатів, верстатних комплексів і модулів, промислових роботів обробних систем та інших машин автоматизованого виробництва
 • Розробка технологічних процесів виготовлення верстатного обладнання, різноманітних машин, механізмів і вузлів
 • Розробка керуючих програм для верстатів з числовим програмним керуванням та їх налагодження
 • Монтаж, експлуатація і ремонт технологічного обладнання
 • Дослідження і розробка перспективних металорізальних верстатів і систем

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ:

 • Якісна матеріально-технічна база на основі лабораторій металообробного обладнання, різального інструменту, систем автоматизованого проектування та робото технологічних комплексів, що дозволяє студентам поглиблено вивчати особливості конструювання сучасної машинобудівної продукції.
 • Навчальний процес забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом.
 • Організація навчального процесу на основі використання сучасної комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, мережі INTERNET.
 • Практична адаптація випускників здійснюється на сучасних машинобудівних підприємствах України та закордоном.
 • Спеціалізація “Комп’ютерне проектування та дизайн верстатного обладнання”.

ПЕРСПЕКТИВИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:

 • Конструкторські та технологічні бюро заводів, машинобудівних підприємств і фірм
 • Підрозділи металообробного виробництва
 • Науково-дослідницькі інститути та лабораторії
 • Аспірантура і докторантура
 • Опанування будь якої спеціальності напрямку “Машинобудування та матеріалообробка”

На кафедрі працюють 3 доктори технічних наук, професори, 6  кандидатів технічних наук, доцентів, 5 старших викладачів, 3 асистенти. Кафедра має сучасні навчальні лабораторії металообробного обладнання, теорії різання, різального інструменту, основ наукових досліджень, систем автоматизованого проектування машинобудування, комп’ютерної техніки.
Кафедра забезпечує фахові знання з дисциплін: теорія різання, металообробне обладнання, різальний інструмент, конструювання верстатів і верстатних комплексів, ремонт та експлуатація металорізальних верстатів, системи автоматизованого проектування верстатів і верстатних комплексів.