Кушик Валерій Григорович

Кушик Валерій Григорович

к.т.н. доц., доцент кафедри

Працює на кафедрі з 1981 р. Закінчив Львівський політехнічний інститут (Тернопільський філіал) за спеціальністю “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти” та аспірантуру при Київському політехнічному інституті за спеціальністю “Процеси механічної та фізико-технічної обробки, верстати та інструменти” Захистив кандидатську дисертацію в Київському політехнічному інституті на тему “Аналіз і синтез широдіапазонних цангових патронів пруткових токарних автоматів”.
Автор понад 50 наукових публікацій, з них 14 авторських свідоцтв на винаходи.

Науковий напрямок – синтез конструкцій широдіапазонних цангових патронів пруткових токарних одно- і багатошпиндельних автоматів.

E-mail: Kushyk@mail.ru