Кобельник Володимир Романович

ст. викладач

Народився 14 лютого 1980 р. в с. Дубівка Горностаївського району Херсонської області, українець. Інженер-механік.

В 1999 р. закінчив (з відзнакою) Технічний коледж Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя, технік-технолог.

1999 – 2003 р.р. – студент Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя, 2002 – інженер-механік, 2003 – закінчив магістратуру (з відзнакою), магістр металорізальних верстатів та систем.

Учасник ІІ етапу IV Всеукраїнської студентської олімпіади із спеціальності «Металорізальні верстати та системи» м. Донецьк (2003 р.). Нагороджений: Грамотою за зайняте 3 місце у конкурсі наукових доповідей («Дослідження жорсткості вертикально-свердлильних верстатів», науковий керівник: проф. Кривий П.Д.) (1 квітня 2003 р.), Дипломом за зайняте 2 місце (2 квітня 2003 р.) на IV Всеукраїнській студентській олімпіаді із спеціальності «Металорізальні верстати та системи». Нагороджений Дипломом 2 ступеня Міністерства освіти і науки України як Переможець всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Металорізальні верстати та системи» (Наказ Міністерства освіти і науки України № 654 від 25.09.2003).

У 2006 р. закінчив аспірантуру Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя за спеціальністю 05.02.03 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти». Тема дисертаційної роботи: «Силові характеристики та якісні показники процесу різання при свердлінні». Науковий керівник: проф. Кривий П.Д.

З 2006 р  по 1.09.2012. – асистент, а з вересня 2012 року старший викладач  кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин.

Наукові інтереси: Процеси різання при свердлінні. Учень професора Кривого П.Д.

Співавтор більше 30 наукових та науково-методичних праць, Учасник 18 науково-технічних міжнародних та всеукраїнських конференцій, симпозіумів.

Основні наукові праці:

1. Кривий П.Д. Вплив головного заднього кута спірального свердла на осьове зусилля і крутний момент при свердлінні / Кривий П.Д., Кобельник В.Р. // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. – Краматорськ – Київ, вип. № 19, 2006. – С. 58 – 64.
2. Кобельник В.Р. Жорсткість вертикально-свердлильних верстатів /Кобельник В.Р., Кривий П.Д./ Вісник ЖДТУ (Технічні наукм). – Житомир, вип. І(40), 2007. – С. 34 – 40.

E-mail: V_Kobelnyk@ukr.net
тел.: (0352) 25-06-76 (роб.)