Гурей Ігор Володимирович

Гурей Ігор Володимирович

д.т.н., професор кафедри

Народився 27 квітня 1957 року у м. Львові. У 1979 р. закінчив з відзнакою механіко-технологічний факультет Львівського політехнічного інституту за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти» і отримав фах інженера-механіка. З 1979 р. до 1991 р. працював у Фізико-механічному інституті ім. Г.В.Карпенка НАН України на посадах від інженера, старшого інженера, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника. У складі авторського колективу за роботу «Розробка методів, створення і впровадження технологічних процесів підвищення надійності і довговічності машинобудівного і сільськогосподарського обладнання» удостоєний звання лауреата Республіканської премії ім. М.Островського в галузі науки, техніки і виробництва за 1986 р. У 1989 р. на спеціалізованій вченій раді при Фізико-механічному інституті ім. Г.В.Карпенка НАН України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Підвищення ефективності фрикційного зміцнення сталі з допомогою технологічних середовищ» (науковий керівник д.т.н., проф. Бабей Ю.І.). У 1991 р. перейшов на роботу у Тернопільський приладобудівний інститут на посаду доцента кафедри «Верстатів та інструментів». У 1995 р. присвоєно вчене звання доцента по кафедрі «Верстатів та інструментів».

З 1996 р. до 1999 р. був заступником декана механіко-технологічного факультету. У 2002 р. на спеціалізованій вченій раді при Одеському національному політехнічному університеті захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему «Технологічне забезпечення якості та експлуатаційних властивостей виробів параметрами імпульсної фрикційної обробки». У 2003 р. призначений завідувачем кафедри «Верстатно-інструментальних систем автоматизованого виробництва», де працював до 2007 р. У 2005 р. отримав вчену ступінь професора. У 2007 р. перейшов на роботу до Національного університету «Львівська політехніка» на кафедру «Технологія машинобудування». В останні роки голова ДЕК з захисту кваліфікаційних робіт магістрів в ТНТУ імені Івана Пулюя на кафедрі конструювання верстатів, інструментів та машин.

Має більше 130 наукових та навчально-методичних праць.

Наукові інтереси:
– Поверхневе зміцнення машин технологічними методами з використанням висококонцентрованих джерел енергії;
– Керування властивостями поверхневих шарів деталей машин при зміцненні.
– Дослідження довговічності деталей машин при зношуванні, втомному навантаженні.