Дубецький Іван Дмитрович

Дубецький Іван Дмитрович

ст. викладач, заступник зав. кафедри

Народився 20 січня 1945 р. в с. Зелений гай Заліщицького р-ну Тернопільської області. У 1963 році закінчив Заліщицьку школу, в 1968 р. – Львівський політехнічний інститут, інженер-механік. В період з 1968 по 1970 р. – працював інженером-конструктором на Тернопільському комбайновому заводі; з 1970 р. – на викладацькій роботі в Тернопільському державному технічному університеті: асистент, старший викладач, заступник завідувача кафедри верстатно-інструментальних систем автоматизованого виробництва. Учень професора С.А. Дубиняка, як спеціаліст сформований на традиціях Московської Бауманської інженерної школи.

Автор 24 наукових та науково-методичних праць, опублікованих у провідних журналах СРСР “Известия вузов СССР”, “Машиностроитель”, “Металлорежущие станки” та ін., 3 авторських свідоцтва на винаходи, учасник 17 міжнародних, всесоюзних, республіканських науково-технічних конференцій, співавтор двох навчальних посібників. З грифом Міністерства освіти України “Фізичні основи і оптимізація системи різання” 2000р.; “Расчет деталей и узлов металлорежущих станков с использованием ЕВМ”, УМК ВО, Киев, 1989г.

Автор та співавтор близько 50 методичних вказівок та рекомендацій по предметах кафедри, розробник навчальних планів по підготовці фахівців рівня “бакалавр”, “спеціаліст”, “ магістр” напрямку 6.050503 “Машинобудування” зі спеціальностей  7.05050301, 8.05050301 “Металорізальні верстати та системи”.

Читає курси: “Обладнання автоматизованого виробництва”, “Металообробне обладнання”, “Обладнання та транспортні засоби машинобудівних цехів”, “Проектування верстатів та верстатних комплексів”, “Промислові роботи та робототехнологічні комплекси”, керує дипломним проектуванням, організатор виробничих практик студентів на провідних верстатобудівних заводах України (м. Одеса, Київ, Запоріжжя, Харків, Львів), Російської Федерації (м. Москва, Санкт-Петербург, Саратов) та інші.